Garaże etap 1trwa realizacja…Dotyczy przyłączenia energii elektrycznej od strony piekarni (garaże blaszane)
Garaże etap 2trwają zapisy…Dotyczy przyłączenia energii elektrycznej od strony boiska ORLIK (garaże murowane)
Dokumenty